Asigurările profesionale

Asigurările profesionale

FACILITATI care se acorda de catre Groupama Asigurari S.A.:

a) prime preferentiale “de fidelitate” - reducerea primelor de asigurare practicate  la incheierea altor asigurari colaterale pentru membrii OAR, familia lor (sot/sotie) sau firmele in care acestia lucreaza, astfel:
10% pentru asigurari de calatorie
20% pentru asigurari de incendiu / bunuri
10% pentru asigurari CASCO pentru autovehicule cu suma asigurata de pana la 70.000 EUR
Pentru incheierea politelor de asigurari colaterale solicitantul se poate prezenta la Groupama Asigurari S.A., mentionand in solicitarea de incheiere a politei colaterale faptul ca este asigurat in baza prezentului Contract sau este sotul/sotia acestuia ori angajatorul Asiguratului;

b) in cazul membrilor care solicita marirea limitelor de raspundere (pe intreaga perioada si pe eveniment) furnizate de polita incheiata de OAR:
- pentru limite de raspundere suplimentare de pana la 100.000 EUR: cota de prima este 0,20%, fransiza 100 EUR/eveniment
- pentru limite de raspundere suplimentare cuprinse in intervalul 100.001 EUR – 200.000 EUR: cota de prima este 0,20%, fransiza 100 EUR/eveniment
Pentru limite de raspundere suplimentare mai mari de 200.000 EUR se va negocia de la caz la caz.
Solicitarile de marire a limitei de raspundere vor fi adresate la Groupama Asigurari S.A. prin intermediul Brokerului.
In cazul in care, Asiguratul solicita direct la Groupama Asigurari S.A. majorarea limitelor de raspundere, Groupama Asigurari S.A. va informa Brokerul despre respectiva solicitare.
Primele suplimentare vor fi achitate de asigurat direct la Groupama Asigurari S.A.

c) pentru asigurarile de raspundere profesionala pentru intreaga activitate solicitate de firmele de arhitectura (birouri de arhitectura, SRL-uri sau alte forme de organizare juridica in care Asiguratii prin prezentul Contract au calitatea de asociat/actionar/ titular al biroului de arhitectura), Groupama Asigurari S.A. ofera urmatoarele conditii de asigurare, pentru o limita de pana la max. 500.000 EUR:

Limita de raspundere pe intreaga perioda si per eveniment / Cifra de afaceri
Pana la 100,000 EUR
100.001-200,000 EUR
200.001-300,000 EUR
300.001-400,000 EUR
400.001-500,000 EUR
Până la 100.000 EUR
0,257%
0,239%
-
-
-
100.001 – 300.000 EUR
0,274%
0,257%
0,239%
0,231%
0,222%
300.001 – 500.000 EUR
0,291%
0,274%
0,257%
0,239%
0,231%
500.001 – 750.000 EUR
0,308%
0,291%
0,274%
0,257%
0,239%
750.001 – 1.000.000 EUR
0,325%
0,308%
0,291%
0,274%
0,257%


Fransizele aplicabile:

- pentru limita de raspundere pe intreaga perioda si per eveniment de pana la 100.000 EUR:
150 EUR/eveniment;
- pentru limita de raspundere pe intreaga perioda si per eveniment de 100.001 - 200.000 EUR:
150 EUR/eveniment;
- pentru limita de raspundere pe intreaga perioda si per eveniment de 200.001 - 300.000 EUR:
250 EUR/eveniment;
- pentru limita de raspundere pe intreaga perioda si per eveniment de 300.001 - 400.000 EUR:
500 EUR/eveniment;
- pentru limita de raspundere pe intreaga perioda si per eveniment de 400.001 - 500.000 EUR:
500 EUR/eveniment.

Anterioritate: conform conditiilor de asigurare negociate Groupama Asigurari S.A.

Observatii:
• Cifra de afaceri se refera la cifra de afaceri estimata pentru perioada asigurata
• Cotele de primă de mai sus sunt valabile fără includerea în asigurare a unor subcontractori;
• Pentru includerea în asigurare a până la 3 subcontractori, cotele de primă de mai sus se majorează cu 15%;
• Pentru includerea în asigurare a 4 până la 6 subcontractori, cotele de primă de mai sus se majorează cu 25%.
• Oferta de asigurare este valabilă în situaţia în care clientul nu a avut daune sau nu i s-a adus la cunoştinţă despre o posibilă cerere de despăgubire până la data încheierii asigurării la Groupama Asigurari S.A.

Pentru limite de raspundere mai mari  de 500.000 EUR se va negocia de la caz la caz.